Rozwiązania inżynieryjne i projektowe.
Innowacje od koncepcji do realizacji

Oferując kompleksowy ekosystem dla inżynierii, ilustracji technicznej i projektowania, przedstawiamy wszechstronną, prostą i elastyczną metodologię na każdym etapie cyklu rozwoju projektu. Nasze zaawansowane możliwości produkcyjne umożliwiają szybkie prototypowanie przewidzianych funkcji lub wykończeń, znacznie przyspieszając fazę udoskonalania projektu.

Nasze portfolio usług projektowych jest strukturyzowane w trzy odrębne fazy: rozwój początkowej koncepcji, szczegółowe planowanie i projekt podstawowy. Faza początkowej koncepcji skupia się na przeprowadzaniu studiów wykonalności, analizach redukcji masy i poprawie efektywności energetycznej, oraz ocenie wpływów środowiskowych i przestrzennych. Ta faza ma na celu stworzenie solidnej podstawy dla innowacyjnych i zrównoważonych wyników projektu.

W fazie projektu podstawowego koncentrujemy się na doborze optymalnego sprzętu, przygotowaniu szczegółowych specyfikacji i wymiarów, oraz wczesnej koordynacji projektu, aby zapewnić płynne wykonanie. Szczegółowe planowanie obejmuje dogłębne zadania inżynieryjne, tworzenie precyzyjnych modeli 3D i rysunków CAD, oraz formułowanie kompleksowych strategii produkcyjnych w celu usprawnienia procesu wytwarzania.

Aby ożywić nasze nowatorskie projekty, wykorzystujemy gamę narzędzi programowych, w tym między innymi AutoCAD 2D i 3D, ArchiCad, Sketch Up, Photoshop i InDesign. Ten zestaw technologiczny pozwala nam dostarczać wysokiej jakości, precyzyjnie zaprojektowane rozwiązania, które spełniają potrzeby naszych klientów i przekraczają ich oczekiwania.

PROJEKTOWANIE I WIZUALIZACJA 3D

KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANIE INŻYNIERYJNE

SZABLONY DO FABRYKACJI I MONTAŻU

STUDIA WYKONALNOŚCI I POCZĄTKOWE PLANOWANIE

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI MASOWEJ I ENERGETYCZNEJ

OCENA PRZESTRZENNA ŚRODOWISKA